WELKOM BIJ DE NIEUWE BEKEERLINGENCURSUS

Je hebt het AUDIO en PDF formaat tot je beschikking om de cursus te volgen.

Download de cursus BOEKEN

NA AFLOOP VAN DE CURSUS VRAGEN WE JE DE VOLGENDE VELDEN IN TE VULLEN ZODAT WE JE HET CERTIFICAAT KUNNEN TOESTUREN

Uw persoonsgegevens die in dit formulier zijn verzameld, zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt en zullen niet worden verspreid, bekendgemaakt of geleverd aan een andere entiteit buiten het Maná-ministerie en zullen worden bewaard gedurende de periode die nodig of verplicht is voor het vervullen van deze doeleinden. De uitoefening van het recht op toegang, correctie, verwijdering, verzet, beperking of overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens kan op elk moment worden gedaan door een verzoek te richten aan info@igreja-online.com, of per brief aan het volgende adres: Estrada da Paiã, Quinta da Cabaça 2B, 1.º andar, 2675-178 Pontinha.

HL - Certificaat - Cursus Nieuwe Bekeerlingen